קיימות סביבתית

עקרונות קיימות לסביבה טובה יותר

יש עקרונות נעלים, קדושים ומקודשים, אשר התנהגות לפיהם עושה את העולם מקום טוב וצודק יותר, אנושי יותר. עקרונות הקיימות (sustainability) נמנים עמם. עם זאת, קיימות סביבתית אינה מתמצה רק בשאיפה לעולם כזה, עולם שכולו טוב עוד בעולם הזה, אלא היא מחייבת אותנו, בני האדם, גם למעשים טובים ומועילים מזה ולהימנעות ממעשים רעים ומזיקים מזה.

שמירה על עקרונות הקיימות מטילה על כל אחד מבני האדם, יהיה מעמדו ומיקומו בסולם החברתי אשר יהיה (אף כי לעניים מרודים ודאי קשה לשמור על ערכי הקיימות בעודם נאבקים על עצם קיומם) חובות חברתיים וסביבתיים, חובות טבעיים בכל המובנים.

קיימות סביבתית – שני היבטים חשובים

כולנו נתונים לחסדי הגורל. כולנו זקוקים למשאבי הטבע וכולנו מחויבים לשמור עליהם. שני היבטיהם של עקרונות אלה, המופשטים, הרוחניים והתיאורטיים מזה והמעשיים, הגשמיים והמוחשיים מזה הם שני צדדיו של אותו מושג- קיימות סביבתית.

רבים מאתנו נדרשים אל העולם הקיים כאל מובן מאליו. זה יחסם גם אל משאבי הטבע המתכלים. הם מקבלים כדבר יציב, קבוע וודאי כמו זריחת השמש ושקיעתה את קיומם של אוויר נקי ומים נקיים. הם לא תמיד ואולי יש כאלה שכלל לא מעלים על דעתם כי ניקיונם של שני משאבים אלה, אשר לא ניתן לחיות בלעדיהם, כלל אינו מובן מאליו ושצריכות להינקט פעולות אקטיביות לשם כך, פעולות אשר בבסיסן מונחת ההכרה כי אי שמירה על זיהום מקורות החיים מהווה איום וסכנה עליהם.

עקרונות הקיימות- החיים על פי העיקרון

עקרונות הם שילוב של "אני מאמין" ושל מצפן. עקרונות הם מתווה. הם בסיס. אלא שכאשר מדובר על עקרונות הקיימות מדובר לא רק על איכות החיים אלא על עצם הקיום. זה בזה שלובים וכרוכים מושג הקיימות והערכים המגולמים בו עם ערכי הצדק וההגינות עם ערכי השמירה על הטבע ועל איכות הסביבה. על מנת שאנשים יוכלו לחיות חיים אנושיים ראויים ומכובדים, שקיימת בהם מידה של צדק והגינות, עליהם לשקוד על שמירה על הטבע והסביבה, כדי שיהיה מקום שבו ניתן יהיה להיאבק על מימוש ומיצוי זכויות האדם הבסיסיות הנובעות מקיימות סביבתית והמהוות חלק מובנה ומהותי בה.

עקרונות הקיימות אינם רק מתווה לחיים ראויים. הם גם תכנית פעולה המחייבת כל אדם באשר הוא לשמור על נקיונה של הסביבה, על משאביה ועל שימוש מושכל, מבוקר וזהיר בהם תוך העדפת שימוש באנרגיה ירוקה, ידידותית לסביבה, על זו אשקר הפקתה כרוכה בזיהום הסביבה ואף בניצולם המחפיר של בני אדם הנמקים וגוועים במכרות המצויים במעבה האדמה או במתחמי עבודה שבהם הם מועסקים בתנאים מחפירים לצורך יצירת חומרי הגלם לתעשיית האנרגיה המלוכלכת- תרתי משמע.

About the author

Lilian

Leave a Comment