קיימות

קיימות וחוסן חברתי וכלכלי

"תשמור על העולם ילד" כתב ושר דוד דאור. השיר יפה ומרגש, אבל הוא הופך את היוצרות: ילד לא אמור לשמור על העולם. הוא אמור להישמר מפניו. העולם אמור לשמור על הילד. שמירה על העולם היא בעיקר תפקידם של המבוגרים. שמירה על העולם היא מאמץ מובנה ושיטתי לשמור על המערכות השונות שלו- אקולוגיות, כלכליות, חברתיות. קיימות היא הבסיס התאורטי והמסגרת לשמירה זו. שמירה על משאביו המוגבלים של כדור הארץ צריכה להיעשות במקביל לעידוד השימוש והניצול של משאבי הטבע הבלתי מתכלים והעדפת השימוש במקורות אנרגיה מתחדשת. רק התגייסות כלל עולמית לקידום הנושא תהווה ערובה לסיכוי לחולל שינוי עמוק ומהותי בתפיסת הדורות הנוכחיים את מחויבותם לשמירה על עולם נקי ובר קיימא לדורות הבאים. איש בעולם אינו יכול לראות עצמנו פטור מהחובה לסייע ככל יכולתו ובמסגרת מגבלותיו לשמירה על עקרונות הקיימות ולערכיה וליישומם, הלכה למעש, בסביבתו הקרובה.

קיימות וביטחון

שום אדם ושום חברה אינם יכולים לחוש ביטחון מלא כאשר המערכת האקולוגית שבתוכה הם חיים נהרסת בהדרגה ובעקביות על ידי שימוש מופקר במשאביה. לסביבה איכותית וחזקה, נקייה, שבה כל אדם רואה עצמו מחויב לשמירה עליה למען הדורות הבאים היא סביבה אקולוגית ואנושית היכולה לשמש בסיס איתן . קיימות וביטחון שלובים זה בזה. לא ניתן לרדת לעומק המשמעות של כל אחד מהם ללא הבנת ההקשרים והזיקות ההדדיים שלהם. אין ספק כי כל אחד יכול לתרום את חלקו בנושא זה על ידי שימוש ראוי ומושכל במשאבים העומדים לרשותו תוך מתן דגש והעדפה ברורים לשימוש במקורות אנרגיה מתחדשת. חשוב לציין וראוי לציון הוא המאמץ המושקע בישראל בנושא זה.

קיימות לעולם ועד

בעוד שמש, רוח ואוויר ומים (על אף שהם משמשים גורם למאבקים ומלחמות) הם משאבים בלתי נדלים ובלתי מתכלים, מצויים חופשיים וזמינים לשימושם של כל בני האדם, עדיין נמשך שימוש בלתי מבוקר במשאבים מתכלים המזהמים את הסביבה ומהווים גם מקור לניצולם של בני אדם על ידי זולתם. על מנת לבסס את הקיימות כערך יסודי בכל חברה אנושית, לטעת ולהטמיע בקרב בני האדם באשר הם את חשיבות התרומה האישית והקהילתית שלהם להשרשתה בתודעה ולהתנהגות על פי עקרונותיה יש לנקוט שורה של פעילויות אקטיביות. אין ספק כי קיומם ומעשיהם של הארגונים הירוקים, בארץ ובעולם, הם גורם מרכזי חשוב ומבורך בתחום זה. עם זאת, קיומו של העולם לעולם ועד כלל אינו מובן מאליו לכן נדרש מאבק רצוף ומתמשך, כדי שנושא זה יישאר נושא קבוע ומרכזי על סדר יומם של בני אדם באשר הם.

About the author

Lilian

Leave a Comment